در حال بارگذاری ...

روز قبل

زاهدان

خاش

چهارشنبه 6 مهر 1401
روز بعد
 • از پایانه

  زاهدان

  بین راهی

  خاش

  ساعت

  12:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس زاهدان به سوران (سیستان وبلوچستان ) می باشد
 • از پایانه

  زاهدان

  بین راهی

  خاش

  ساعت

  13:20

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  400,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس زاهدان به سراوان (سیستان وبلوچستان ) می باشد
 • از پایانه

  زاهدان

  بین راهی

  خاش

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  400,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس زاهدان به سراوان (سیستان وبلوچستان ) می باشد