در حال بارگذاری ...

روز قبل

اردبیل

تبریز

پنجشنبه 11 آذر 1400
روز بعد
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  12:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  340,000 ریال

  صندلی خالی : 39

  توضیحات:
  امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  13:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  340,000 ریال

  صندلی خالی : 40

  توضیحات:
  امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  14:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  340,000 ریال

  صندلی خالی : 40

  توضیحات:
  امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع