در حال بارگذاری ...

روز قبل

کنگان (بوشهر)

تهران

جمعه 11 آذر 1401
روز بعد
 • از پایانه

  کنگان (بوشهر)

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  11:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  3,300,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  کنگان (بوشهر)

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  3,300,000 ریال

  صندلی خالی : 1

  توضیحات:
  مسیر جم - امکانات سرویس: صندلی تخت شو/ محل سوار شدن ترمینال جدید 09175872634