در حال بارگذاری ...

روز قبل

عسلویه

اهواز

جمعه 11 آذر 1401
روز بعد
 • از پایانه

  عسلویه

  بین راهی

  اهواز

  ساعت

  08:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  2,200,000 ریال

  صندلی خالی : 4

  توجه:
  بین راهی و با سرویس عسلویه به اندیمشک می باشد
  توضیحات:
  مانیتوردار/09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  بین راهی

  اهواز

  ساعت

  09:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  2,200,000 ریال

  صندلی خالی : 13

  توجه:
  بین راهی و با سرویس عسلویه به اندیمشک می باشد
  توضیحات:
  مانیتوردار/09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  بین راهی

  اهواز

  ساعت

  12:00

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  2,200,000 ریال

  صندلی خالی : 2

  توجه:
  بین راهی و با سرویس عسلویه به خرم آباد (لرستان ) می باشد
  توضیحات:
  تلفن تماس/09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  پایانه مقصد

  سياحت اهواز

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  2,200,000 ریال

  صندلی خالی : 2

  توضیحات:
  تلفن تماس/09399599931