در حال بارگذاری ...

روز قبل

عسلویه

شیراز (فارس )

سه‏ شنبه 28 دی 1400
روز بعد
 • از پایانه

  عسلویه

  پایانه مقصد

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  ساعت

  06:59

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  900,000 ریال

  صندلی خالی : 14

  توضیحات:
  مانیتوردار/09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  پایانه مقصد

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  ساعت

  08:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  900,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توضیحات:
  تلفن تماس/ 09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  بین راهی

  شیراز (فارس )

  ساعت

  10:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  900,000 ریال

  صندلی خالی : 12

  توجه:
  بین راهی و با سرویس عسلویه به اصفهان می باشد
  توضیحات:
  ازمسیر جم شیراز/مانیتوردار /09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  پایانه مقصد

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  ساعت

  11:00

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  900,000 ریال

  صندلی خالی : 12

  توضیحات:
  مجهز به یو اس پی 09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  بین راهی

  شیراز (فارس )

  ساعت

  11:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  900,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توجه:
  بین راهی و با سرویس عسلویه به تهران می باشد
  توضیحات:
  مانیتوردار/09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  پایانه مقصد

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  ساعت

  13:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  900,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توضیحات:
  مانیتوردار /09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  پایانه مقصد

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  900,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  تلفن تماس / 09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  بین راهی

  شیراز (فارس )

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral LX VIP 2+1

  قیمت

  900,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توجه:
  بین راهی و با سرویس عسلویه به تهران می باشد
  توضیحات:
  تلفن تماس/09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  بین راهی

  شیراز (فارس )

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  900,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توجه:
  بین راهی و با سرویس عسلویه به اصفهان می باشد
  توضیحات:
  ازمسیرجم .شیراز* مانیتوردار * 09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  پایانه مقصد

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  900,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  مانیتوردار /09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  پایانه مقصد

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  900,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  تلفن تماس/09399599931