در حال بارگذاری ...

روز قبل

عسلویه

شیراز (فارس )

يکشنبه 7 خرداد 1402
روز بعد
 • از پایانه

  عسلویه

  بین راهی

  شیراز (فارس )

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral LX VIP 2+1

  قیمت

  1,900,000 ریال

  صندلی خالی : 2

  توجه:
  بین راهی و با سرویس عسلویه به تهران می باشد
  توضیحات:
  محل سوارشدن ترمینال جدیدتک سفر09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  پایانه مقصد

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,900,000 ریال

  صندلی خالی : 12

  توضیحات:
  تلفن تماس/09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  بین راهی

  شیراز (فارس )

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,900,000 ریال

  صندلی خالی : 12

  توجه:
  بین راهی و با سرویس عسلویه به اصفهان می باشد
  توضیحات:
  ازمسیر جم شیراز/09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  پایانه مقصد

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,900,000 ریال

  صندلی خالی : 9

  توضیحات:
  مجهز به یو اس پی/09399599931