در حال بارگذاری ...

روز قبل

عسلویه

شیراز (فارس )

سه‏ شنبه 30 شهریور 1400
روز بعد
 • از پایانه

  عسلویه

  پایانه مقصد

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  ساعت

  13:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  900,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توضیحات:
  مانیتوردار/09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  پایانه مقصد

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  900,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  تلفن تماس/09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  بین راهی

  شیراز (فارس )

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  900,000 ریال

  صندلی خالی : 13

  توجه:
  بین راهی و با سرویس عسلویه به تهران می باشد
  توضیحات:
  تلفن تماس/09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  پایانه مقصد

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  900,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  مانیتوردار/09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  پایانه مقصد

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  900,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  تلفن تماس/09399599931