در حال بارگذاری ...

روز قبل

عسلویه

شیراز (فارس )

جمعه 11 آذر 1401
روز بعد
 • از پایانه

  عسلویه

  پایانه مقصد

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  ساعت

  06:59

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,300,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  مجهز به یو اس پی/09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  پایانه مقصد

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  ساعت

  11:00

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  1,300,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  مجهز به یو اس پی/09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  پایانه مقصد

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  ساعت

  12:15

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  1,300,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  تلفن تماس/09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  پایانه مقصد

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,300,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  مجهز به یو اس پی/09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  پایانه مقصد

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,300,000 ریال

  صندلی خالی : 7

  توضیحات:
  مجهز به یو اس پی/09399599931