در حال بارگذاری ...

روز قبل

عسلویه

بویراحمد(یاسوج )

سه‏ شنبه 4 آبان 1400
روز بعد
 • از پایانه

  عسلویه

  بین راهی

  بویراحمد(یاسوج )

  ساعت

  07:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  1,300,000 ریال

  صندلی خالی : 5

  توجه:
  بین راهی و با سرویس عسلویه به شهرکرد می باشد
  توضیحات:
  تلفن تماس/09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  بین راهی

  بویراحمد(یاسوج )

  ساعت

  08:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  1,300,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس عسلویه به فارسان می باشد
  توضیحات:
  مانیتوردار/09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  بین راهی

  بویراحمد(یاسوج )

  ساعت

  08:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,300,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس عسلویه به اصفهان می باشد
  توضیحات:
  ازمسیر کنگان یاسوج/09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  بین راهی

  بویراحمد(یاسوج )

  ساعت

  12:00

  نوع اتوبوس

  Scania 2+2

  قیمت

  1,000,000 ریال

  صندلی خالی : 40

  توجه:
  بین راهی و با سرویس عسلویه به لردگان می باشد
 • از پایانه

  عسلویه

  بین راهی

  بویراحمد(یاسوج )

  ساعت

  12:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,300,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس عسلویه به اصفهان می باشد
  توضیحات:
  ازمسیر کنگان یاسوج/09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  بین راهی

  بویراحمد(یاسوج )

  ساعت

  13:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,300,000 ریال

  صندلی خالی : 11

  توجه:
  بین راهی و با سرویس عسلویه به شهرکرد می باشد
  توضیحات:
  تلفن تماس/09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  بین راهی

  بویراحمد(یاسوج )

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,300,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس عسلویه به اصفهان می باشد
  توضیحات:
  ازمسیرکنگان یاسوج/09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  بین راهی

  بویراحمد(یاسوج )

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,300,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توجه:
  بین راهی و با سرویس عسلویه به اصفهان می باشد
  توضیحات:
  ازمسیر کنگان یاسوج /09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  بین راهی

  بویراحمد(یاسوج )

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,300,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توجه:
  بین راهی و با سرویس عسلویه به اصفهان می باشد
  توضیحات:
  ازمسیر کنگان یاسوج / 09399599931