در حال بارگذاری ...

روز قبل

عسلویه

گناوه

سه‏ شنبه 28 دی 1400
روز بعد
 • از پایانه

  عسلویه

  بین راهی

  گناوه

  ساعت

  07:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  750,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس عسلویه به دهدشت (کهگیلویه ) می باشد
  توضیحات:
  09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  بین راهی

  گناوه

  ساعت

  09:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  750,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توجه:
  بین راهی و با سرویس عسلویه به اندیمشک می باشد
  توضیحات:
  مانیتوردار/ 09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  بین راهی

  گناوه

  ساعت

  09:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  750,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس عسلویه به ایذه می باشد
  توضیحات:
  تلفن تماس/09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  بین راهی

  گناوه

  ساعت

  10:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  750,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توجه:
  بین راهی و با سرویس عسلویه به خرم آباد (لرستان ) می باشد
  توضیحات:
  ازمسیرماهشهر/09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  بین راهی

  گناوه

  ساعت

  10:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+2

  قیمت

  650,000 ریال

  صندلی خالی : 39

  توجه:
  بین راهی و با سرویس عسلویه به ایذه می باشد
  توضیحات:
  تلفن تماس/09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  بین راهی

  گناوه

  ساعت

  12:00

  نوع اتوبوس

  Scania 2+2

  قیمت

  650,000 ریال

  صندلی خالی : 9

  توجه:
  بین راهی و با سرویس عسلویه به آبادان می باشد
  توضیحات:
  تلفن تماس/09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  بین راهی

  گناوه

  ساعت

  12:00

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  750,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس عسلویه به خرم آباد (لرستان ) می باشد
  توضیحات:
  ازمسیر ماهشهر/09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  بین راهی

  گناوه

  ساعت

  12:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+2

  قیمت

  650,000 ریال

  صندلی خالی : 39

  توجه:
  بین راهی و با سرویس عسلویه به ایذه می باشد
  توضیحات:
  تلفن تماس/09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  بین راهی

  گناوه

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  750,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس عسلویه به ایذه می باشد
  توضیحات:
  تلفن تماس/09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  بین راهی

  گناوه

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  750,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توجه:
  بین راهی و با سرویس عسلویه به اهواز می باشد
  توضیحات:
  ازمسیرماهشهر/09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  بین راهی

  گناوه

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  Volvo classicus 2+2

  قیمت

  650,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس عسلویه به اهواز می باشد
  توضیحات:
  تلفن تماس/09399599931